Kalkulator ułamków zwykłych

Kalkulator ułamków online pozwala wykonywać najprostsze operacje arytmetyczne z ułamkami: dodawanie ułamków, odejmowanie ułamków, mnożenie ułamków, dzielenie ułamków. Aby wykonać obliczenia, wypełnij pola odpowiadające licznikowi i mianownikom dwóch ułamków.

Calculatrice en ligne d'équations avec des fractions